Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DAILY24H.VN

 

Daily24h là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu đăng tin quảng cáo sản phẩm dịch vụ và tìm kiếm đối tác kinh doanh trực tuyến.

 

Sứ mệnh mà Daily24h hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa các cá nhận, doanh nghiệp, tổ chức.

 

  1. Nguyên tắc chung

Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là người mua và người bán có hoạt động thương mại hợp pháp được Daily24h chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử và các bên liên quan cung cấp.

 

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm dịch vụ được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Daily24h.

 

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Daily24h tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động kinh doanh hợp tác thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

 

Thông tin sản phẩm dịch vụ đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Daily24h phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

 

Hoạt động đăng tin qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Daily24h phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua.

 

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Daily24h phải đọc các quy định của Sàn giao dịch TMĐT Daily24h và tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Daily24h.

 

  1. Quy định chung

Định nghĩa chung:

 

Người bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Daily24h bao gồm: đăng tin giới thiệu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ; đăng quảng cáo banner, đăng tin giới thiệu công ty, tìm kiếm đối tác.