Liên Hệ Hỗ Trợ

- Bạn đang gặp vấn đề về đăng tin hay bài viết không được duyệt hãy gửi thông báo về địa chỉ hotro.daily24h.vn@gmail.com (Cung cấp đầy đủ thông tin user và nội dung bài viết) để chúng tôi kịp thời hỗ trợ cho bạn.

Vui lòng điền theo mẫu :

Tên truy cập website Daily24h: ..............................................

Email: .........................................................................

Điện thoại liên lạc: ....................................................

Lỗi bạn đang gặp : ....................................................

Tiêu đề tin đăng : .......................................................

Nội dung tin đăng : ....................................................

Gởi hình ảnh đi kèm tin đăng (nếu có) : ..................