Hướng dẫn up tin & xóa tin

Bước 1: Xem thông tin và lịch sử bài viết: Bấm vào tên Username :

Chỉnh sửa thông tin liên hệ /đổi mật khẩu. Hoặc xem lại lịch sử đăng bài

Bước 2: Cách đẩy tin bài viết lên trang chủ #Daily24h

  • Lick vào "Xem lịch sử bài đăng"

  • Đối với bài viết đã được duyệt:

Tình trạng bài viết thể hiệnĐăng tảikèm khungĐẩy tin=> Chọn bài muốn đẩy tin

  • Đối với bài viết chưa duyệt: Tình trạng bài viết thể hiệnChờ duyệt"

  • Đối với bài viết không được duyệt: Tình trạng bài viết thể hiện Từ Chối và có thể hiện lý do từ chối

  • Đối với các tin đã đăng: khi không muốn hiển thị hãy bấm "Xóa tin" để tránh bị làm phiền

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mời bạn xem nội quy Daily24h :

 Quy định chung

- Nếu bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi :

 Email: hotro@daily24h.vn