Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Daily24h bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Daily24h cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản, đăng tin mua bán sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Daily24h Sàn giao dịch TMĐT Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho

 

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Daily24h sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

   • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
   • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Daily24h
   • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
   • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
   • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động của thành viên tại Daily24h
   • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Daily24h có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin

Thông tin do Daily24h yêu cầu các bên người mua và người bán cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi Daily24h trong trong phạm vi như mục 2 của Chính sách này. Bao gồm cung cấp cho các bên cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Ngoài ra, các thông tin của người mua và người bán sẽ không được tiết lộ cho bên thứ 3 nào khác nếu chưa được sự đồng ý của người mua và người bán.

 

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Email: hotro.daily24h.vn@gmail.com

 

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
   • Người mua và người bán có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website Daily24h, và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.
   • Người mua và người bán có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Daily24h. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Daily24h sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : hotro.daily24h.vn@gmail.com

 

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
   • Thông tin Người mua và người bán  trên Daily24h được Daily24h cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Daily24h. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người mua và người bán chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
   • Người mua và người bán có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Người mua và người bán phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của Daily24h.
   •  Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Daily24h chỉ được áp dụng tại Daily24h. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại Daily24h. Người mua và người bán  nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này

- Ban quản lý Daily24h yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Daily24h không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người mua và người bán đó nếu xét thấy tất cả thông tin Người mua và người bán cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Daily24h cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Daily24h cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Daily24h sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Daily24h tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Daily24h, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: hotro.daily24h.vn@gmail.com